Grafpex d.o.o.

Kopačevski put 1c
10090 Zagreb – Hrvatska
Tel. +385 1 3879 920
Fax. +385 1 3879 841

Grafpex, društvo s ograničenom odgovornošću za grafičku proizvodnju, trgovinu i usluge.
OIB:49520640916    MB: 0258504
Žiro račun:
RBA: 2484008-1100705432      IBAN: HR7524840081100705432
ZABA: 2360000-11002322290 IBAN: HR352360000102322290

Datum osnivanja: 05.03.1993.
Subjekt je bio upisan u Trgovačkom sudu u Zagrebu na reg.ul.1-35917.
Osnivač je upisan u sudskom registru Trgovačkog suda na MBS 080233336.
Osnivač/vlasnik: Ratko Habus.
Osobe ovlaštene za zastupanje:
Ratko Habus / direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Milan Varda/ direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Temeljni kapital 2.625.200,00 kuna