Razvoj prehrambene, kemijske i farmaceutske industrije uzrokovao je potrebu za proizvodnjom i upotrebom novog tipa pakiranja – fleksibilne ambalaže, poznate i kao “Shrink sleeve” .

Ovaj tip ambalaže razvio se zadnjih nekoliko godina , a nastojeći pratiti trendove,  od sada vam možemo ponuditi najkvalitetnije rješenje za vaše potrebe.

Iskoristite cijelu površinu vašeg proizvoda i na idealan način ga promovirajte.

Dekoracija od vrha do dna, sa 100% pokrivenosti tiskom istaknut će vaš proizvod na polici i pokazati da je drugačiji od drugih.