Kako bismo bili sigurni da će naš otisak biti istovjetan vašoj pripremi molimo da nam dostavite dokumente u slijedećim formatima
– *.pdf
– *.ps
– otvoreni fajl (dokumenti napravljeni u programima: Macromedia Freehand, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In Design)

Uz otvoreni dokument obavezno priložite sve originale koji su linkani iz drugih aplikacija ( tiff, eps, psd ).

Fotografije moraju biti obrađene u CMYK ili Grayscale modu pri maksimalnoj rezoluciji 300 dpi.

Jasno definirati bijelu boju na prozirnim materijalima i Al materijalima

Fontove je potrebno obavezno pretvoriti u krivulje.

Overprint mora biti lokalno uključen.

Svaki file mora biti napušten 3 mm od gotovog formata sa svih strana.

U slučaju korištenja štance, linije štance moraju biti 0,5 pt i definirane kao posebna spotna boja.

Prije izrade digitalne montaže šaljemo dokumente na dodatnu provjeru kako bi se smanjila mogućnost pogreške.

Kod tiska etiketa iz role molimo da obavezno popunite obrazac s tehničkom specifikacijom za role.

Molimo skinite obrazac tehničke specifikacije rola

specifikacija role

Za sve nejasnoće ili eventualne upite kontaktirati : info@grafpex.hr

File za tisak uploadajte na naš FTP server ili pošaljite mailom na priprema@grafpex.hr